Attityd

Ändra kvinnors roll i samhället (video)

I denna episod av Sixty and Me Show talar jag med Alexia Parks, en spännande kvinna som är en författare, innovatör och entreprenör. Hon leder nya tankar inom området social förändring och kvinnors roll i vår moderna värld.

Alexia introducerar sin bok "Hardwired: 10 Major Traits of Women Hardwired By Evolution That Can Save The World", där hon utforskar vad hon kallar "ny vetenskap av kvinnors hjärnor". Hon förklarar sin åsikt att kvinnor är "hardwired" med unika personlighetsstyrkor och drag som gör kvinnor till ideala ledare i dagens komplexa och sammanlänkade värld. Njut av föreställningen!

Vi diskuterar egenskaperna hos mycket framgångsrika kvinnor och det unika sättet att de kan multitaska, visa empati och ansluta och samarbeta. Vi pratar också om männs komplementära roll och hur man ska bemyndiga framtida kvinnliga ledare i alla åldrar.

Alexia och jag diskuterar också den organisation hon nyligen grundade kallad 56percent.org med ett uppdrag att bemyndiga kvinnor att göra förändringar i sina liv och att samarbeta och vårda färdigheter till politiken. Målet är att uppmuntra kvinnor att känna sig kraftfulla och ha förtroende för att utmana status quo och ta ledarskap i såväl regeringen som alla områden inom företags och privat verksamhet.

Hennes budskap för kvinnor över 60 år är att inse sina unika styrkor och färdigheter och att vidta åtgärder för att få år av visdom och erfarenhet och medfödd ledarskapsförmåga till världen.

Njut av Showen och dela dina kommentarer nedan!

Schau das Video: Die Rolle der Frau im Islam. WDR