Underhållning

Börjar vid 60 Daily Joke: Tre senior kvinnor satt på en parkbänk

De reminiscing om priset och kvaliteten på grönsaker.

Tre äldre kvinnor hade en chatt på en parkbänk, som påminde om pris och kvalitet på grönsaker i goda gamla dagar.

Den första visade med sina händer längden och bredden på gurkorna som hon brukade få för ett par pennies.

Den andra använde båda händerna för att visa hur stor tomaten hon brukade köpa var.

Den tredje som hörde svårt, sa: "Jag kan inte höra ett ord du säger, men jag vet exakt vem du är på!"

Schau das Video: Sprechen zu leise Streich.